השימוש באתר מופאסה (להלן: “האתר” או “מופאסה”) ותכניו השונים (כל מידע המובא באתר – מילולית, חזותית, קולית או כל שילוב שלהם)
מעיד על הסכמתך לתנאים הבאים, ולכן נבקשך לקרוא אותם בקפידה.

המידע המתפרסם באתר זה, מתבסס ברובו על מחקרים בעברית ובלועזית. והוא נועד אך ורק להשכלה, ריכוז , הנגשה
וכן שיתוף של מידע הקיים והזמין ברחבי האינטרנט.

בשום פנים ואופן אין לראות במידע הזמין באתר, מכל סוג, רפואי ושאינו רפואי – תחליף ראוי לייעוץ של רופא או רוקח מוסמכים.
אנו לא מתירים, ואין להתייחס לכל מידע באתר כאל המלצה לשימוש בכל טיפול, אוראלי, טופיקלי או כל סוג אחר של טיפול כלשהו.

בעלי האתר משתדלים להביא את המידע הרפואי המדוייק והנאמן ביותר והמבוסס על מחקרים בנושא, אך אין להתייחס למידע כאל מדוייק.
כדי לקבל מידע מלא אודות תרופות וטיפולים שונים המוזכרים באתר זה, יש להתייעץ עם רופא או רוקח מוסמכים, או לעיין בעלון לרופא.

אתר מופאסה לא יישא בכל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם, או ייגרם, כתוצאה משימוש מורשה או בלתי מורשה במידע ובתכנים מאתר מופאסה,
בין אם המידע והתכנים נכונים, שגויים, מעודכנים או שאינם מעודכנים.

כל אחד רשאי להשתמש באתר מופאסה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש בתכנים אשר מובאים מאתר מופאסה למטרות ציבוריות
ומסחריות כלשהן, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש מן מנהלי אתר מופאסה, וזאת בכפוף לתנאי ההסכמה (אם ניתנה הסכמה שכזאת, בכתב).

אין להעתיק או להשתמש בתכנים מתוך אתר מופאסה ליצירת לקט, אוסף או מאגר, בשום אמצעי כלשהו, ידני או ממוחשב.

Back To Top